Mielenkiintoisia Artikkeleita

Rikosoikeus -Kuinka palauttaa matkapuhelin- 2018

Kuinka palauttaa matkapuhelin

Se tapahtui niin, että ostit matkapuhelin, jossa oli ilmeinen vika. Olet varmasti halunnut palauttaa sen kauppaan ja ottaa rahasi takaisin. Mutta vaikka mitään tällaista ei tapahtuisi teille, lue tämä artikkeli ja tiedät mitä tehdä tällaisessa tilanteessa. opetus 1 Joten olet tunnistanut toimintahäiriön, tullut myymälään, jotta voit palauttaa puhelimen takaisin ja kerätä rahaa. Ota yhteyttä my

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten saada täytäntöönpanosopimus- 2018

Miten saada täytäntöönpanosopimus

Täytäntöönpanoasiakirja on asiakirja, jonka tuomioistuin antaa asianosaiselle ja jolla on oikeus periä jotakin omaisuutta tai varoja toisella puolella. Itse asiassa tällaisen rangaistuksen osalta myönnetään täytäntöönpanosopimus - se vahvistaa tämän oikeuden. Täytäntöönpanomenettelyn saaminen yksityisoikeudellisessa oikeudenkäynnissä on samanlainen kuin sen saaminen välimiesmenettelyssä. opetus 1 Voimassa ole

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten todistaa syyttömyys- 2018

Miten todistaa syyttömyys

Tällä hetkellä suosituin ja kannattavin rikos laittomien palvelijoiden palveluksessa on kaksinkertaisen jatkuvan risteys. Kun olet "kiinni" rikoksessa, toimi luottavaisesti, päättäväisesti eikä kiirettä. Katsotaanpa oikean käyttäytymismallin liikennepoliisitarkastajan kanssa pidettävässä ei-toivotussa kokouksessa, jonka avulla voit välttää tarpeettoman rangaistuksen. opetus 1 Kanna

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten kirjoitan ilmoituksen poliisille naapureista- 2018

Miten kirjoitan ilmoituksen poliisille naapureista

Jos jostain syystä naapurit saivat sinut, voit ryhtyä toimiin ja kirjoittaa ilmoituksen poliisille . Kun olet odottanut seuraavaa meluisaa yötä, soita poliisin asuun. Heillä ei ole oikeutta kieltäytyä soittaa sinulle. Voit kutsua piirin poliisivirkailijan tukemaan naapureitaan . Jos mikään ei auta, kirjoita kollektiivinen lausunto vuokralaisilta, joita myös nämä naapurit häiritsevät. opetus 1 Kir

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten vuokrata ulos- 2018

Miten vuokrata ulos

Asunnon vuokraamiseksi on oltava oikeudellisesti oikea - on tarpeen laatia sopimus. Siinä ilmoitetaan selvästi vuokrasopimuksen voimassaoloaika, maksun määrä ja päivämäärä, kaikki sopimuksen rikkomisesta johtuvat ehdot ja seuraamukset. Kirjoita matkustajien passi-tiedot ja niiden tiedot. Asunnon vuokraamiseen sinun on maksettava veroa, joka on 15% vuokrahinnasta. Jos noud

Lue Lisää
Rikosoikeus -Kuinka palauttaa varastettu 2019- 2019

Kuinka palauttaa varastettu 2019

Valitettavasti toisen omaisuuden varastamiseen liittyvät rikokset ovat kaikkien rikosten karttojen ensimmäiset rivit. Mutta ne, jotka kärsivät tästä rikollisryhmästä, ovat yleensä enemmän huolissaan siitä, miten varastettu omaisuus palautetaan kuin rikosoikeudellisen rangaistuksen rankaisemiseksi. opetus 1

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten poistetaan vakaumus- 2018

Miten poistetaan vakaumus

Tuomio on tärkeä oikeudellinen menettely, jonka myönteisen ratkaisun jälkeen jokainen kansalainen ei ole tuomittu. Rikosoikeudellisen tuomion poistamisen jälkeen ennen tuomion päättymistä on kaikki tuomioon liittyvät oikeudelliset seuraukset kumottava. opetus 1 Tuomion antamispäivästä alkaen jokainen henkilö tuomitaan tuomion voimassaolon tai täytäntöönpanon päättymiseen ja rikosrekisterin voimassaolon päättymiseen saakka. Rikosrekisterin ole

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten määritetään alueellinen toimivalta- 2018

Miten määritetään alueellinen toimivalta

Tuomioistuimen toimivallan asianmukainen määrittäminen on tärkeä menettely. Tapauksissa, joissa toimivaltaa koskevien sääntöjen rikkominen paljastuu vaati- muksen hyväksymisvaiheessa, tuomari tekee päätöksen palautuksesta, johon hän palauttaa kaikki liitteenä olevat asiakirjat. Jos lainkäyttövaltaa rikotaan ja asia on otettu käyttöön, tuomarilla ei ole oikeutta palauttaa vaatimusta. Tässä tapauksessa

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten syytetään libelistä- 2018

Miten syytetään libelistä

Venäjän federaation perustuslaissa todetaan, että jokaisen maamme kansalaisen ihmisarvoa suojelee valtio, eikä mikään voi olla syy sen nöyryyttämiseen. Libel loukkaa perustuslaillisia ihmisoikeuksia, mikä tarkoittaa, että se voidaan saattaa rikosoikeudelliseen vastuuseen . opetus 1 Venäjän federaation rikoslaissa on 129. artikkeli

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten saada todistus vakaumuksesta- 2018

Miten saada todistus vakaumuksesta

Jos aiot opiskella ulkomailla tai aiot saada arvokasta työtä kansainvälisessä yrityksessä, mennä naimisiin ulkomaalaisen kanssa, saat kansalaisuuden, sinua pyydetään antamaan todistus rikosrekisteristä. opetus 1 Voit saada hyvät menettelytavat paikalliselta lainvalvontavirastolta asuinpaikassasi tai sisäasiainministeriön tiedotuskeskuksessa. Täytä hake

Lue Lisää
Rikosoikeus -Rikosoikeudellisen tapauksen lopettaminen- 2018

Rikosoikeudellisen tapauksen lopettaminen

Tällä hetkellä, jos tutkintavaiheessa rikosasio hylätään, sitä pidetään usein todisteena sen aloittamisen lainvastaisuudesta. Tämän seurauksena tutkintavaiheessa rikosasiat lopetetaan erittäin harvoin. opetus 1 Jos verovelvollisuutta vastaan ​​on haettu rikosoikeudellista tapausta, tarkista veroviranomaiselta veronmaksuviivästysten määrä sekä veronkiertoa koskevien sakkojen ja sakkojen määrä. 2 Täytä maksukuitti ja

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten saada kopio lauseesta- 2018

Miten saada kopio lauseesta

Henkilö, joka ei tunne kaikkia oikeusjärjestelmän hienovaraisuuksia, nykyisen lainsäädännön säännöksiä, kun se harkitsee rikosoikeudenkäyntiä tuomarissa tai yleisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa, ei voi täysin käyttää kaikkia oikeuksia, joita hänellä on lain nojalla. Siksi, kun saat kopion tuomioistuimen tuomiosta , sinun täytyy tietää joitakin sääntöjä. Tarvitset passi, selvity

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten muutoksenhakua pidätettiin vuonna 2019- 2019

Miten muutoksenhakua pidätettiin vuonna 2019

Yksi aina ajankohtaisista oikeuskäytännön asioista on pidätys . Tämä menettely on mahdollista vain rikosoikeudenkäynnin tutkinnan alkuvaiheessa. Pidätyksen valitusmenettely määräytyy useiden perussääntöjen perusteella. opetus 1 Kun asia on lähetetty tuomioistuimelle, voit jättää vain vetoomuksen muutoksen ehkäisemiseksi. Pidätystä koskeva

Lue Lisää
Rikosoikeus -Kuinka valittaa tuomio- 2018

Kuinka valittaa tuomio

Tuomion muuttamista tai peruuttamista koskevan vaatimuksen vuoksi on olemassa useita syitä, joiden vuoksi nämä menettelyt voidaan toteuttaa. Jos asia lähetetään ylimääräiseen tutkimukseen syyttäjälle, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle tai uudelle tuomioistuinkäsittelylle, sinun on ilmoitettava, mitä rikkomuksia on tehty ja mihin toimiin on ryhdyttävä. opetus 1 Menet

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten korjata lyönti- 2018

Miten korjata lyönti

Elämässä tärkeintä on terveys. Ympäröivä maailma on kuitenkin hyvin vaarallista, rikollisuuden määrä kasvaa. Hyvin usein rahapulaa työntää ihmisiä hyökkäyksiin, joissa tavalliset kansalaiset kärsivät. Kyllä, ja perheongelmat voivat aiheuttaa lyöntejä. Jotta tämä pysäyttäisi lopullisesti ja rangaista syyllisyyttä, on välttämätöntä korjata lyönnit ajoissa. opetus 1 Joten sinut hyökättiin

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten kirjoittaa kantelu rikosasiassa- 2018

Miten kirjoittaa kantelu rikosasiassa

Rikosoikeudenkäynnissä esitetty valitus on syytetyn (hänen edustajansa) tai muiden henkilöiden laatima asiakirja heidän loukkaamien oikeuksiensa suojelemiseksi ja totuuden toteamiseksi. Se toimitetaan kirjallisena erillisenä asiakirjana tai tutkija merkitsee sen tutkintatoimen pöytäkirjaan. opetus 1 Venäjän lainsäädännössä ei säädetä menettelystä, jolla kantelu tehdään rikosasiassa . Mainitaan vain, ett

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten houkutella petoksia- 2018

Miten houkutella petoksia

Petosten havaitseminen sisältää toimia tai toimia, jotka ovat välttämättömiä, jotta voidaan havaita epäasiallisia tekoja, väärinkäyttöä, petosten tekemistä. Tähän prosessiin ei liity tutkintatoimia, joiden tarkoituksena on selvittää varkauden, koon ja motiivien menetelmät. Petosten katsotaan olevan vaikeampi tunnistaa sen komission tosiseikat kuin muut rikokset. opetus 1 Perustusl

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten todistaa petokset- 2018

Miten todistaa petokset

Petos (Venäjän federaation rikoslain 159 artikla) ​​on toisen omaisuuden omistusoikeuden hankkiminen tai sen varkautuminen luottamuksen tai petosten väärinkäytöllä. Petosta voi harjoittaa yksilö tai henkilöryhmä riippuen siitä, mikä rangaistusaste vaihtelee. opetus 1 Petoksia voidaan ja täytyy taistella. Muista, että pe

Lue Lisää
Rikosoikeus -Miten saada kopio rikosasioista- 2018

Miten saada kopio rikosasioista

Syyttömyysolettaman mukaan kansalaisilla on oikeus puolustautua millään tavalla, jota ei ole kielletty laissa. Pätevän suojan saamiseksi rikosprosessissa on mahdollista tehdä kopioita rikosasioista, jotka on tehty tietylle henkilölle. Harkitse, miten tämä menettely suoritetaan. opetus 1 Venäjän federaation rikosprosessilaissa (rikosoikeudellinen menettelysäännöstö) säädetään mahdollisuudesta saada jäljennöksiä rikosasioista. Tätä prosessia kuvat

Lue Lisää
arrow