Toimituksen Valinta

Ensisijaiset kansalliset hankkeet. Hallituksen ohjelmat

Anonim

Ensisijaiset kansalliset hankkeet tähtäävät sosiaalialan kehittämiseen. Tähän kuuluvat ne organisaatiot ja yritykset, jotka vaikuttavat suoraan väestön tasoon ja elämäntapaan, heidän hyvinvointiin. Siksi koulutukseen, terveydenhuoltoon, julkisiin palveluihin, kulttuuriin ja sosiaaliseen hyvinvointiin tuli valtion huomion kohteena.

Hankkeen vaihtoehdot

Ensisijaisten kansallisten hankkeiden onnistunut toteuttaminen liittyy suoraan maan talouskasvuun. Siksi valtio on kehittänyt tehokkaan strategian sosiaalialan kehittämiseksi.

Venäjä on toipunut lukuisista kriiseistä, jotka ovat koetelleet maassamme, ja on onnistunut toteuttamaan laadullisia muutoksia terveydenhuollossa, pedagogiassa ja kulttuurissa.

Tärkeimpiä maan sosiaalipolitiikan aloja oli ensisijaisia ​​kansallisia hankkeita:

  • "Koulutus";
  • "Asuntorakentaminen";
  • "Terveys";
  • "Maatalous".

Ne vaikuttavat suoraan kaikkiin Venäjän federaation kansalaisiin, sen taloudelliseen kehitykseen.

Kansalliset hankkeet tarjoavat laadukasta koulutusta, kunnollista asumista ja hoitoa. Venäjän federaation hallituksen valitsemat sosiaalisen alan ongelmien ratkaisumahdollisuudet olivat tärkeä askel terveellisen ilmapiirin ylläpitämiseksi maassa ja vaikuttaneet kaikkiin kansalaisiin. Kansalliset hankkeet mahdollistivat kansalaisten elämänlaadun parantamisen, mahdollistivat "inhimillisen pääoman" muodostamisen: terveen ja koulutetun kansakunnan.

Yhteiskunnan sosiaalinen hyvinvointi, valtion väestörakenne on suoraan yhteydessä lääketieteeseen ja koulutukseen.

Täytäntöönpanon ehdot

Venäjän kansalliset hankkeet kehittävät maan talouskurssia:

  • taloudelliset resurssit ohjataan (ilman inflaation uhkaa) eri sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen;
  • valtion valtaa vahvistetaan;
  • Kolmen vuoden talousarvion suunnittelusykli toteutetaan.

Kahdentoista vuosisadan lopussa maassamme oli nopea, mutta epäjärjestelmällinen kasvu kohdennettujen liittovaltion ohjelmien kohdalla, jotka ovat keskittyneet valtion mittakaavan tavoitteiden saavuttamiseen.

Venäjän kansalliset hankkeet ilmestyivät Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin viestin jälkeen liittokokoukselle syksyllä 2005. Osana hallitukselle asettamia tehtäviä luotiin neljä hanketta.

Lääketieteen onnistumiskriteerit

Terveydenhuollon kansallisissa hankkeissa pitäisi ratkaista seuraavat tehtävät:

  • nelinkertaistaa korkean teknologian lääketieteellisten palvelujen tarjonta väestölle;
  • varustaa aluepalveluja täysimääräisesti pätevien sisarien ja lääkäreiden kanssa, antamaan henkilöstölle tarvittavat laitteet ja koulutus.

Tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi monet kunnat alkoivat tehdä sopimuksia keskiasteen ja korkeakoulujen kanssa.

Kansallinen hanke "Terveys" on tullut erinomainen lähtökohta nuorille ammattilaisille, jotka ovat suostuneet työskentelemään maaseudulla. Taattujen työpaikkojen, aineellisten maksujen lisäksi pätevällä henkilöstöllä on mahdollisuus ostaa asuntolainaa etuoikeutetuin ehdoin asuntoluotonantoon.

Kansalliset hankkeet tuntivat myös kansallinen hanke ”Terveys”. Poliklinikat ja sairaalat saivat innovatiivisia laitteita, joiden avulla lääkinnälliset työntekijät voivat tarjota korkean teknologian hoitoa väestölle.

muodostus

Valtion tuki ei ole ohittanut opettajia. Vuodesta 2010 (vuosittain) maassamme on kilpailu parhaista opettajista, joissa jokaisella opettajalla on mahdollisuus todistaa yleisölle ammatillisen toiminnansa merkitys. Tällaiset kansalliset hankkeet ovat erinomainen tilaisuus tunnistaa ja palkita lahjakkaita opettajia, edistää heidän epäitsekästä palveluaan lapsille.

Alueviranomaiset kannattivat maan presidentin aloitetta, ja kaikkien Venäjän-tasojen parhaiden opettajien tunnistamisen lisäksi he alkoivat juhlia arvokkaita opettajia alueellisella tasolla. Opettajien lisäksi toteutetaan kansallisen hankkeen ”Koulutus” puitteissa ylimääräisen täydennyskoulutuksen parhaat opettajat, valmentajat ja lasten esikouluopettajien tutorit.

Venäjän federaation opetus- ja tiedeministeriö laati vuosittain luettelon kilpailuista, luovista kilpailuista, henkistä turnauksista, tutkimuskonferensseista, joiden voittajat ja palkinnonsaajat (koululaiset ja opiskelijat) saivat Venäjän federaation presidentin apurahoja. Apurahojen koko oli 30 ja 60 tuhatta ruplaa, niiden koko riippui palkitun nuoren miehistön sijainnista.

Tällainen presidentin ja maan hallituksen aloite sai lisätä henkisen toiminnan arvostusta, kiinnittää yleisön huomiota nuoren sukupolven kouluttamiseen liittyviin ongelmiin. Tuhannet lahjakkaat tutkijat, opettajat, koululaiset, opiskelijat voittivat ansaitut materiaalipalkinnot. Osana projektia yli puolet maamme kouluista oli yhdistetty World Wide Webiin.

asuntosektoriin

Venäjän federaation presidentin huomion kohteena olevista alueista kiinnitämme huomiota asunto- ja apuohjelmasektoriin. Kansallinen hanke "Asuminen" on suunniteltu varmistamaan uusien asuinalueiden massiivinen rakentaminen kylissä ja pienissä kaupungeissa.

Miljoonia ruplaa on myönnetty tukemaan edullisia pitkäaikaisia ​​lainoja rakennusteollisuudessa ja karjankasvatustilojen uudelleenkäyttöä. Tällaiset tapahtumat vaikuttivat myönteisesti väestön hyvinvointiin, mahdollistivat uusien tehokkaiden työpaikkojen luomisen maaseutualueilla, vähentämään nuorten ulosvirtausta maaseudulta.

Ajatuksesta käytäntöön

Useiden vuosien ajan maan taloudellinen ja poliittinen kehitys on antanut valtiolle mahdollisuuden kiinnittää tarkasti huomiota sosiaalialan ongelmiin, tarjota kohdennettua tukea yksittäisille perheille ja kansalaisille. Hallitus keskittyy inhimilliseen potentiaaliin ja tukee ihmisiä kansallisten hankkeiden kautta. Niillä on pitkän aikavälin tavoitteet, budjetti ja tukitoimenpiteet.

johtopäätös

Venäjän federaation presidentti V. V. Putin on hallituksen tuella luonut kattavan ohjelman, jonka puitteissa tukea annetaan lahjakkaille nuorille, opettajille, sairaanhoitajille ja lääkäreille. Ottaen huomioon, että maa tarvitsee korkean teknologian eläintuotantoa ja kasvintuotantoa, erillinen paikka kansallisessa hankkeessa on varattu maatilojen tukemiseen. Toimenpiteet, joita maan johto on toteuttanut, ovat jo tuottaneet myönteisiä tuloksia: kyvyt alkoivat jäädä Venäjälle, lääkärit ilmestyivät maaseudulle, lahjakkaat opettajat työskentelevät kouluissa, asuminen tulee kansalaisten saataville.

arrow