Toimituksen Valinta

Rakennuskoodit

Anonim

Venäjän federaation rakennusmääräykset ja -säännöt, jotka ovat osa yleistä säädösten järjestelmää, on kehitetty täysin talouselämän uusien edellytysten ja hallinnollisten laitteiden rakenteen mukaisesti. Näiden asiakirjojen päätarkoituksena on huolehtia kuluttajan, valtion ja koko yhteiskunnan etujen ja oikeuksien suojelusta ottaen huomioon kehitysvapaus sekä yritysten ja asiantuntijoiden itsenäisyyden ja aloitteellisten toimien ilmentyminen.

Venäjän federaation rakentamisen normit ja säännöt ovat uusia menetelmiä, jotka ovat yleisiä kansainvälisessä standardointikäytännössä. Niiden päätavoitteena on rakentaa rakennustuotteiden perusvaatimukset sen kuluttajille, jotka on täytettävä, sekä tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa ratkaistavien tehtävien muotoileminen.

Rakennussäännöt ja -säännöt ovat perusasiakirja, jossa määritellään kaikkien rakennusteollisuuden toimien rakenne, niiden sisältö, rakentaminen, toteutus, esitys sekä kehitysvaiheet, hyväksymisehdot ja soveltamisajat. Kaikki säännökset, joita tämä standardi koskee, ovat pakollisia kaikille valvonta- ja johtoelimille, organisaatioille ja yrityksille sekä yhdistyksille, joiden tehtäviin kuuluu säädösten luominen ja käyttö eri esineiden rakentamisessa.

Rakennusalan normeja ja sääntöjä luodaan rakennusalan ongelmien ratkaisemiseksi. Näitä ovat:

- kansantalouden rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen sen alkuperäiseen tarkoitukseen ja normaalien olosuhteiden luominen väestön elämään;

- sellaisten lopputuotteiden tuotanto, jotka täyttävät kaikki ihmisten terveyttä koskevat määräykset;

- rakennettujen esineiden ja niissä sijaitsevan väestön suojeleminen vaaroilta, joita he voivat altistua hätätilanteessa;

- varmistetaan, että noudatetaan asianmukaisia ​​laatuominaisuuksia sekä eri rakenteiden, rakenteiden, säätiöiden, teknisten verkkojen ja rakennusten luotettavuutta;

- kaikenlaisten resurssien taloudellinen ja järkevä käyttö sekä ympäristöpalvelujen vaatimusten noudattaminen;

- teknisten ominaisuuksien yhdenmukaistaminen valtioiden välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Rakennuskoodit sisältävät:

- metodologiset, organisatoriset ja yleiset tekniset ehdot, joiden käyttö on pakollista tuotteen valmistus- ja käyttöprosessissa;

- rakennusten ja rakennusten rakentamista koskevat standardit;

- käyttöedellytykset teollisuustuotteiden rakentamisessa (materiaalit ja erilaiset tuotteet, tekniset työvälineet, työkalut);

- taloudelliset asiakirjat, joiden avulla voidaan ennustaa investointien tehokkuutta sekä määritellä esineiden rakentamisen lopulliset kustannukset sekä tarvittavien työvoiman ja aineellisten resurssien määrä.

Rakennusmääräykset ja -säännöt "Asuinrakennukset monikerroksisissa huoneissa" hyväksyy turvallisuutta ja terveysvaatimusten noudattamista koskevat tekniset määräykset. Se sisältää osia:

- sovellusalueet;

- asuntojen perusvaatimukset sekä niiden yksittäiset osat;

- kantokyvyn standardit sekä erilaisten rakennusrakenteiden deformoituvuus;

- paloturvallisuusvaatimukset;

- terveys- ja epidemiologisten määräysten standardit;

- turvallisuus käytön aikana jne.

Yritykset ja organisaatiot sekä yksityishenkilöt ovat täysimääräisesti vastuussa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa tapauksissa, joissa sääntelyvaatimuksia rikotaan ja vääristetään sovellettavien standardien määräysten soveltamisen yhteydessä.

arrow