Toimituksen Valinta

Asiantuntijalausunto: esimerkki. Perusteet ja näytteiden kokoaminen

Anonim

Mikä on asiantuntijalausunto? Useimmiten kyseessä on oikeusjuttuja, tietenkin se on siellä, mutta sen käyttö ei rajoitu niihin. Monipuoliset ja vaatimukset sen toteuttamiseksi ja laatimiseksi.

Asiantuntijalausunnon käsite

Asiantuntemus - alan asiantuntijoiden tekemä tutkimus, jotta löydettäisiin vastaus kysymyksiin, jotka edellyttävät erityistä tietoa. Vaikuttavat tieteen, taiteen, teknologian alaan. Asiantuntijalausunto - esimerkki artikkelista - sisältää tutkimuksen tulokset ja asiantuntijoiden päätelmät.

Tämän alan lainsäädäntö on varsin laaja. Lainsäädännön joukossa ovat:

 • Laki oikeudellisesta, valtion asiantuntijatoiminnasta.
 • Menettelysääntöjen säännökset tutkintakysymyksistä.
 • Muut lait ja säädökset.

Jälkimmäinen sisältää kaupunkisuunnittelukoodin, arviointitoimia koskevan lain, teknisen sääntelyn jne., Tällainen ero johtuu siitä, että kullakin alueella on omat ominaisuutensa.

Yleisesti ottaen asiantuntijalausunto päättyy asiantuntijatutkimukseen tai tutkimukseen, jos työ on tehty ryhmässä.

oikeudellista asiantuntemusta

Tähän sisältyvät sertifioitujen erityislaitosten, ei välttämättä valtion toimintojen. Niiden toimintaa tarjoavat koulutetut ammattilaiset.

Lain mukaan ensinnäkin valtion järjestöt tarjoavat rikosasioissa lainvalvontaviranomaisten tarpeita.

Siviilioikeudelliset tutkimukset suoritetaan, jos alueella ei ole organisaatiota, joka voisi suorittaa tutkimuksen. Lähes kaikkialla on jonkin verran itsenäistä tutkimusta. Kaikki heistä tarjoavat maksullisia palveluita asemastaan ​​riippumatta.

Mikä on erilainen oikeuslääketiede?

 • tuomioistuin tai tutkija tai tutkija;
 • Siviilioikeudellisen vastuun lisäksi asiantuntijalla on myös rikosoikeudellinen vastuu tutkinnan laiminlyönnistä tai virheellisten tulosten tarkoituksellisesta toimittamisesta.

Poikkeuksena on notaarin suorittama tutkimus, ennen kuin päätetään aloittaa oikeusjuttu. Yleensä suoritetaan todisteiden konsolidoimiseksi (esimerkiksi tulvien arvioinnin ja sen syiden määrittämiseksi), koska aika muuttuu mahdottomaksi.

Tutkimuksen sääntely on erilainen rikosprosessissa, täällä nimittämistä, kyseenalaistamista, arviointia koskevat toimet kohdistuvat ensisijaisesti tutkijaan tai tutkijaan. Tarvittaessa tuomarit suorittavat vastaavia toimia.

Pääasiallinen sääntelykehys

Asiantuntijalausunnon muoto määräytyy osaston vaatimusten mukaan, esimerkiksi talouskehitysministeriö on hyväksynyt joukon asiantuntija-arviointia koskevia säädöksiä.

Oikeusministeriö ja terveysministeriö hyväksyvät asiaankuuluvat säädökset niiden lainkäyttövaltaan kuuluville organisaatioille. Samoin sisäasiainministeriö.

Niinpä ennen tuloksen tutkimista kannattaa tarkastella asiantuntijalausuntoa, esimerkkiä asiaankuuluvista kenttä- ja laitosmääräyksistä.

Oikeudellinen käytäntö heijastaa sitä, mitä tuomarit kiinnittävät enemmän huomiota tässä tai tässä tapauksessa.

Sisältövaatimukset

Johtopäätös tehdään sekä lomakkeella että tavallisella sivulla.

Se osoittaa:

 • päivämäärä, paikka (kaupunki, kaupunki);
 • laitoksen täydellinen nimi;
 • tapahtumia;
 • vastaukset kysymyksiin tai muut johtopäätökset lain vaatimuksista riippuen;
 • allekirjoitus, leima.

Pakollista mainintaa sopimuksen tekemisestä vastaavien henkilöiden sijainnista ja nimistä.

Vastuu tehtävien epäoikeudenmukaisesta täyttämisestä on säädetty laissa ja antaa oikeuden korvaukseen automaattisesti. Samaan aikaan päätöksentekijä tai tuomari viittaa rikoslain säännöihin nimittäessään oikeuslääketieteellistä tutkimusta. Muussa tapauksessa ei ole syytä saattaa se rikosoikeudelliseen vastuuseen. Säännöt koskevat myös valtion laitosta ja riippumattoman asiantuntemuksen keskusta.

Miten muutoksenhaku voidaan tutkia

Onko asiantuntijalausunto peruttu? Esimerkki tästä ei ole yksi. Jos puhumme oikeuslääketieteellisistä tutkimuksista, niiden tuloksista, heidän hakemuksensa haetaan yhdessä koko päätöksen kanssa. Huolimatta siitä, että se koostui asiantuntijoista, tuomioistuin ei ole velvollinen hyväksymään häntä.

Osapuolilla on oikeus huomauttaa ristiriitaisuuksia tapausmateriaalien, olosuhteiden kanssa, ja tuomari voi nimittää uuden tutkimuksen tai jättää huomiotta sen havainnot.

Muita asiantuntemuksia varten sovelletaan eri menettelyä, esimerkiksi kaupunkisuunnittelun asiantuntemusta koskevissa kysymyksissä. On erityinen asiakirja, joka sisältää:

 • valitusvaatimukset;
 • toimien algoritmi sen huomioon ottamiseksi;
 • perustelut muutoksen tekemiseen tai ensisijaisen päätelmän päätelmien täydelliseen peruuttamiseen.

Muissa tapauksissa, kuten arviointikysymyksessä, lain mukaan asianomaiset voivat pyytää tuomioistuinta julistamaan tulokset lainvastaisiksi.

Useimmiten tuomioistuimen päätös peruutetaan tutkimustulosten perusteella toisen asiantuntijan osallistumisen yhteydessä.

arrow