Toimituksen Valinta

Sääntöjen normit sosiaalisten normien järjestelmässä: niiden rooli ja rakenne

Anonim

Sosiaalisten ja ihmissuhteiden järjestelmässä niin sanotuilla sosiaalisilla normeilla on tärkeä rooli. Ne edustavat tiettyjä organisaatioiden toimintaa koskevia sääntöjä, ihmisten käyttäytymistä eri elämäntilanteissa, heidän suhteitaan. Tällaiset sosiaaliset normit voivat olla

perinteitä, rituaaleja, tapoja, vakiintuneita tabuja jne.. Tässä luokassa kuitenkin erotellaan useita lajeja, jotka eroavat luonteeltaan, tarjonnan ja tuen menetelmistä ja lähteistä. Esimerkiksi yhteiskunnallisten normien järjestelmässä (toisin sanoen oikeudelliset määräykset) lain normit erottuvat siitä, että valtio itse toimii niiden lähteenä ja takauksena. Lisäksi on olemassa moraalisia normeja (jotka on määritelty ryhmän käyttäytymissäännöissä, joiden epäonnistuminen johtaa muiden henkilöiden tuomitsemiseen); tavanomaiset säännöt (vallitsevat tietyssä sosiaalisessa ympäristössä ja toistuvan toistumisen vuoksi, joista on tullut vaatimustenmukaisuusvaatimuksia); julkisten organisaatioiden normit (jotka ovat myös käyttäytymissääntöjä, mutta ne ovat pakollisia vain asianomaisen paikallisryhmän jäsenille: edelläkävijät, upseerit jne.). Kaikilla näillä luokilla on tietysti ainutlaatuisia ominaisia ​​ominaisuuksia. Keskitytään kuitenkin oikeudellisiin määräyksiin. Itse asiassa sosiaalisten normien järjestelmän oikeudelliset säännöt voidaan tunnistaa

seuraavista syistä:

 • Kuten jo mainittiin, ne sosiaaliset lääkemääräykset ovat ainoat valtiosta tulevat.
 • Muodosta yhtenäinen joukko oikeudellisia säännöksiä, vaatimuksia ja seuraamuksia.
 • Selkeä järjestelmä. Eri säännösten ei pitäisi olla ristiriidassa keskenään.
 • Ne edustavat kyseisen maan kansalaisten vapaata käyttäytymistä ja tahtoa.
 • Sosiaalisten normien järjestelmää koskevat normit julkaistaan ​​selkeässä ja konkreettisessa muodossa, mikä ei tarkoita epäselvää tulkintaa.
 • Onko omalla toiminnallaan selkeästi määritelty raja.
 • Ylläpidetään ja suojellaan kaikkia valtion voimia.
 • Ne ovat välttämättömästi henkilökohtaisten ja suhdetoiminnan aiheiden oikeuksien ja velvoitteiden vakiinnuttaminen ja toteuttaminen.
 • Ne ovat aina hallituksen rakenteiden arvovaltainen järjestys ja ilmaisevat halukkuutensa.
 • Sosiaalisten normien järjestelmää koskevat normit ovat ainoa valtion käytettävissä olevien sosiaalisten suhteiden sääntelyviranomainen.
 • Ne ovat tiettyjä käyttäytymissääntöjä, jotka ovat pakollisia ehdottomasti kaikille väestöryhmille. Lisäksi rangaistusta laiminlyönnistä määrätään omaisuudesta, virallisesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta.
 • Onko sinulla yleinen merkki. Ne säätelevät erityisiä tyypillisiä sosiaalisia suhteita, mutta niitä ei ole yksilöity.

Laki sosiaalisten normien järjestelmässä. Rakennesuunnitelma

Sosiaalisten käyttäytymissääntöjen tämän luokan sisäinen rakenne sisältää seuraavat osat:

 1. Hypoteesi - ilmaisee normien liittymiseen oikeustoimiin liittyvät elinolosuhteet. Hypoteesit ovat monimutkaisia ​​ja yksinkertaisia. Tämä asteikko perustuu sen ehtojen määrään. Hypoteesien ilmaisun muoto viittaa sen casuistryyn tai abstrakteuteen.
 2. Disposition on yksi oikeudellisten normien rakenteellisista elementeistä, joka sisältää hyvin erilaisissa julkisissa suhteissa olevien aiheiden käyttäytymisen ja lain sisällön sisällön sekä aiheiden velvoitteet. Itse asiassa tämä on tämän järjestelmän pääelementti. Sijoitukset jakautuvat eräisiin lajikkeisiin. Esimerkiksi niiden luonteesta riippuen ne voivat olla sitovia, sallivia ja kieltäviä. Ilmeisesti ne ovat suhteellisia ja absoluuttisia.
 3. Päätös - määrittelee sellaisten henkilöiden välisten ja sosiaalisten suhteiden osanottajien rangaistus, jotka kieltävät lain roolin sosiaalisten normien järjestelmässä ja rikkovat sitä. Pakotteet ovat myös erilaisia, riippuen varmuuden asteesta: suhteellisen määritelty, vaihtoehtoinen, ehdottoman varma.

arrow