Toimituksen Valinta

Köyhät kansalaiset ovat ... Sosiaalituki pienituloisille kansalaisille

Anonim

Pienet palkat ja kasvava työttömyys johtavat siihen, että kansalaiset joutuvat hakemaan sosiaaliturvavirastoja hakemaan etuuksia, korvauksia, tukia, jotta he voisivat jotenkin ruokkia itseään ja perheitään. Jotta henkilö voidaan tunnistaa köyhäksi, hänen on annettava todistus erittäin alhaisista tuloista. Kun hän on antanut kansalaiselle tämän aseman, hän voi saada erilaisia ​​etuja ja etuja. Jos perhe on tunnustettu köyhäksi, siinä asuvat lapset saavat kuponkeja ilmaisista aterioista koulussa.

määritelmä

Ketkä ovat köyhiä kansalaisia? Kuinka saada tämä tila, jos rahaa ei riitä edes elintarvikkeisiin ja vaatteisiin? Tällaisia ​​kysymyksiä kysyvät monet ihmiset, joiden keskimääräiset tulot eivät saavuta toimeentulon vähimmäismäärää. Mutta tämä on vähimmäismäärä varoja, joita tarvitaan tuotteiden, vaatteiden ostamiseen ja apuohjelmien maksamiseen.

Köyhät kansalaiset ovat sellaisia, joiden tulot ovat alle henkilön asettaman toimeentuloturvan ja jotka tarvitsevat valtion tukea. Pienen leipomon tilan saamiseksi sinun täytyy tulla paikkakunnan sosiaaliturvavirastoihin ja antaa viittauksia, pieniä tuloja vahvistavia asiakirjoja.

Mitä sinun tarvitsee tehdä alussa

On tarpeen laskea kaikki perheen tulot. Mitkä ovat:

 • eläkkeet;
 • stipendejä;
 • elatusapu;
 • palkka;
 • muut kaupallisesta toiminnasta saadut varat.

Jos koko laskelmassa ilmenee, että koko perheen toimeentulomäärä ei saavuta asetettua rajaa, voimme turvallisesti hakea valtion tukea. Tässä on myös muistettava, että jos henkilö asuu yksin, vain hänen tulonsa lasketaan. Ja jos hänellä on perhe, niin kaikki käteisvarat.

Köyhät kansalaiset ovat vain niitä ihmisiä, joilla ei ole koko perheen toimeentulotasoa vastaavaa tuloa. Tätä vaaditaan todistamaan sosiaaliturvavirastoissa.

saamista tila

Niinpä köyhät kansalaiset ovat niitä, joiden tulot eivät edes saavuta normaalia, ihmisen elämää varten tarvittavaa vähimmäismäärää. Jos perhe haluaa saada tällaisen aseman, on välttämätöntä kerätä kaikkien jäsenten tuloslaskelma. Jos henkilö on yksin, hän tarvitsee vain asiakirjan, joka vahvistaa hänen pienen palkansa. Tässä ei pidä unohtaa, että köyhä kansalainen on henkilö, jonka tulot eivät saavuta toimeentulon vähimmäismäärää. Tämä tosiasia on kuitenkin dokumentoitava.

Sinun on myös muistettava, että vain ne kansalaiset, jotka ovat vaikeissa elämäntilanteissa, eivätkä vain ihmiset, jotka eivät toimi ilman erityisiä syitä, voivat hakea valtion tukea. Tätä ei sovelleta äitiyslomalla oleviin naisiin.

Joten, jos henkilö on päättänyt hankkia alhaisen tulotason aseman, hänen on ensin tehtävä apua sosiaaliturvavirastoille. Asiantuntijan kuulemisen jälkeen annetaan luettelo toimitettavista taloustarvikkeista.

lista

Jotta kansalaiset voitaisiin tunnistaa köyhiksi, heidän on itse tullut vastaanottoon kylänsä sosiaaliturvavirastossa. Siellä on annettava tietty luettelo asiakirjoista:

 • kaikkien asukkaiden todistus;
 • aikuisten ja lasten henkilöllisyystodistukset, niiden kopiot;
 • työttömät kansalaiset antavat työvoimakeskuksesta ja eläkerahastosta tietoja siitä, että he eivät harjoita kaupallista toimintaa;
 • avioliittoa koskevat asiakirjat sekä hänen irtisanomisen, aviomiehen tai vaimon kuoleman;
 • hakemus (täytetään paikalla).

Menettely kansalaisten tunnustamiseksi köyhiksi on riittävän yksinkertainen, sinun tarvitsee vain kerätä tarvittavat asiakirjat ja välittää ne sosiaaliturvavirastossa työskentelevälle asiantuntijalle. Odota sitten 10 päivää. Tänä aikana asiantuntijat laskevat tuloja esitetyistä asiakirjoista. Tarvittaessa tee erityisiä pyyntöjä. Jos käy ilmi, että kansalaisten tulot eivät saavuta toimeentulon vähimmäismäärää, heidät tunnustetaan köyhiksi. Anna sitten etuja ja etuja.

Köyhät kansalaiset ovat niitä ihmisiä, joilla on hyvin alhaiset tulot, jotka eivät edes saavuta alueen vähimmäisvaatimuksia. Tästä syystä valtio tukee tällaisia ​​kansalaisia ​​ja tarjoaa heille aineellista apua.

erot

Millaisia ​​etuja voi saada pienituloinen, yksinäinen kansalainen? Miten ne eroavat alhaisen tulotason perheille tarjottavista? Nämä kysymykset ovat usein kiinnostavia niille, jotka hakevat aineellista tukea sosiaaliturvavirastoille, mutta ovat yksittäisiä.

Ensinnäkin on syytä huomata, että alhaisen tulotason kansalainen on sellainen, jonka tulot eivät saavuta hänen asuinpaikassaan asetettua vähimmäismäärää. Yksittäinen pienituloinen henkilö, jolla ei ole perhettä ja lapsia, ei voi vaatia valtion myöntämiä etuja pienituloisten perheiden tukemiseen (terveyttä leirien kuponkeja, ilmaisia ​​aterioita koulussa). Hänellä on kuitenkin oikeus vaatia tukea, jolla vähennetään palveluiden maksua, ja sillä on myös oikeus avustaa lääkkeiden ja elintarvikkeiden hankinnassa.

Ja köyhä perhe voi väittää saavansa valtion tukea materiaalien keräämiseksi lapsille kouluun, apurahojen antamista yleissivistävissä oppilaitoksissa ja terveystilaille. Lisäksi, jos perheen edellytykset eivät ole riittäviä, ihmisillä on oikeus hakea toista asuntoa. Älä unohda myös pienituloisille kansalaisille myönnettyjä tukia.

Oikeudellinen sääntely

Venäjällä matalan tulotason kansalaisten määrä ylittää useita miljoonia ihmisiä. Jotta jotenkin auttaisivat tätä henkilöryhmää, valtiossa on lakeja, jotka tarjoavat aineellista tukea näille ihmisille. Näitä ovat:

 • Liittovaltion laki "Kansalaisista vähimmäismääristä Venäjän federaatiossa";
 • Liittovaltion laki "Sosiaalista valtiontukea";
 • muut paikalliset ja alueelliset säädökset.

Ihmiset, jotka ovat vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja joiden tulot ovat alle vakiintuneen vähimmäistason, ovat köyhiä. Venäjällä toimivat lait, jotka on hyväksytty auttamaan tämän luokan henkilöiden taloudellisten vaikeuksien voittamisessa. Loppujen lopuksi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevilla ihmisillä ei ole varaa maksaa laskut, ostaa vaatteita ja hyvää, terveellistä ruokaa. Siksi valtio antaa tällöin niille vähän tukea.

Sosiaalituki pienituloisille kansalaisille

Kun kansalaiset saavat tämän tilan, heillä on oikeus:

 • lasten kirjaaminen lastentarhoihin (ensinnäkin);
 • avustukset koulussa;
 • ilmainen oikeusapu;
 • veroetuudet;
 • saada kuponkeja terveysleireille ja motelleille;
 • saada ilmaisia ​​lekarstv-tarvitsevia perheenjäseniä.

tuki

Valtion tuki pienituloisille kansalaisille on, että yhdellä vanhemmista, jotka ovat työttömiä ja eivät ole työvoimatoimiston jäseniä, on oikeus saada kertakorvaus lapsen syntymän yhteydessä. Lisäksi lapsen äidille tai isälle voidaan myöntää korvaus, kunnes viimeiset puolitoista vuotta on saavutettu. Mutta jos vanhempi menee töihin tai hankkii toisen tulolähteen, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä sosiaaliturvapalvelusta, jotta hän lopettaa maksamisen.

Tässä yhteydessä on myös huomattava, että vain lapsen isä tai äiti, jota pidetään virallisesti työttömänä ja joilla ei ole muita tuloja, voi saada tällaista korvausta. Lisäksi sinun on annettava sosiaaliturvatodistus, jossa todetaan, että toinen vanhempi ei saa varoja lapselle työpaikalla.

Tänä vuonna hallitus aikoo tarkistaa joitakin etuja ihmisille, joiden tulot eivät saavuta vaadittua vähimmäismäärää. Köyhien kansalaisten luokka ei tässä tapauksessa menetä mitään, he saavat myös ilmaisia ​​lääkkeitä sairastuneille heidän perheenjäsenilleen, puolet maksavat apuohjelmia ja saavat alennuksia matkoista julkisilla kulkuneuvoilla. Valtio aikoo myös vapauttaa nämä henkilöt maksamasta tiettyjä veroja.

arrow