Toimituksen Valinta

Esimerkkejä hallinnollisesta vastuusta ja hallinnollisten seuraamusten tyypeistä

Anonim

Yksilöiden hallinnollinen vastuu on melko monimutkainen järjestelmä, joka säätää kaikkien väestöryhmien käyttäytymistä osittain ottaen huomioon yksittäisen henkilön tai hänen sijaintinsa ominaisuudet. On olemassa erilaisia ​​rangaistuksia, jotka riippuvat monista tekijöistä, kuten tällaisten rikkomusten tiheydestä, niiden vakavuudesta, mahdollisesta riskistä ihmisten terveydelle ja niin edelleen. Useimmille ihmisille riittää, että he tietävät tämän vastuun pääkohdat ja ominaisuudet, kun se tulee, mikä se on, miten se ilmenee ja mikä voisi olla rikkomus.

Mikä on hallinnollinen vastuu

Tällainen vastuu ei käytännössä poikkea rikollisesta tai muusta. Perusperiaatteet ovat täsmälleen samat, vain väärinkäytökset ovat erilaisia, joista seuraa rangaistusta sekä itse rangaistus, joka on huomattavasti helpompaa kuin rikosten osalta. Toisin sanoen, väärinkäytöksistä voidaan määrätä sakkoinen, virallinen, kirjallinen rangaistus, pakkotyö hallinnollisen pidätyksen ajaksi ja niin edelleen. Vaihtoehtoja on paljon, ja niitä voidaan soveltaa eri tavoin lukuisista tekijöistä riippuen. Esimerkiksi tupakoinnin yhteydessä julkisessa paikassa he määrittävät sakon, mutta vandalismin vuoksi virkamies voi lähettää heidät pakkotyöhön tietyn ajan ja paikan.

Rangaistukset

Ei vain esimerkkejä hallinnollisesta vastuusta edustaa useita mahdollisia vaihtoehtoja. Myös itse rangaistuslajit ovat hyvin erilaisia. Lainsäädäntöä rikkoneelle henkilölle voidaan soveltaa seitsemää päätyyppiä vaikutuksia.

Yksinkertaisin on tavallinen varoitus. Se ei ole epävirallinen eikä sitä ilmaista suullisesti. Tällaiset varoitukset tehdään kirjallisessa muodossa ja ne otetaan tiukasti huomioon tulevaisuudessa. Ne voivat kiristää uusia rangaistuksia täysin erilaisista rikoksista.

Toinen, vakavampi rangaistus, joka voi johtaa hallinnolliseen rangaistukseen, on sakko. Sen koko asetetaan riippuen monista tekijöistä, mukaan lukien aikaisempien varoitusten läsnäolo.

Seuraavat kaksi tyyppiä ovat jonkin verran samanlaisia. Jos tietty henkilö rikkoo lakia tietyn omaisuuttaan sisältävän esineen avulla, virkamiehillä on oikeus tarttua esineeseen. Riippumatta siitä, palautetaanko hän tulevaisuudessa vai lopulta takavarikoidaan, se riippuu syyllisyydestä ja vastaavasta. Myös kansalaiselta voidaan evätä tiettyjä oikeuksia ja mahdollisuuksia, jotka yleensä taataan perustuslaissa, mutta rikkomusten jälkeen päätetään tällaisten tapahtumien mahdollisesta tukahduttamisesta tulevaisuudessa. Esimerkiksi kieltää henkilö lähestymästä mihinkään esineeseen tai muuhun henkilöön alle 30 metrin etäisyydellä.

Lisäksi rikoksentekijä voidaan pidättää enintään 15 päivän ajan tai lähettää useiden kuukausien ajan korjaustöihin.

Ominaisuudet ja merkinnät

Hallinnollisesta vastuusta on tiettyjä merkkejä, jotka luonnehtivat täysin kaikkia tällaisia ​​rikkomuksia.

Ensimmäinen näistä pidetään lainvastaisuutena. Toisin sanoen henkilö rikkoo tietoisesti toista henkilöä tai esinettä koskevaa lakia, kun taas jälkimmäinen on jonkun omaisuutta, sillä on tietty arvo, oikeudet ja niin edelleen.

Toinen merkki merkitsee sitä, että rikoksen tekijän syyllisyys on yksiselitteisesti todistettu. Näin ollen, jos henkilö ei toimi lain mukaan, mutta kukaan ei voi todistaa tätä, vaikka välillisesti, rangaistusta ei sovelleta hänelle.

Kolmas merkki osoittaa, että henkilön toimet ovat epäsosiaalisia, kohdistettuja tätä yhteiskuntaa ja järjestystä vastaan. Yksityiskohtaisempi luettelo kaikista tällaisten toimien muunnelmista on määritelty lainsäädännössä.

Viimeinen merkki osoittaa, että henkilö on tietoisesti ymmärtänyt, mitä hän tekee, on tehnyt väärinkäytöksen. Ei ole ehdottoman tärkeää, oliko se toimettomuus vai toimi. Esimerkkejä hallinnollisesta vastuusta esitetään tässä kahdessa muodossa. Jos henkilö tekee jotain nimenomaisesti tai tarkoituksella, ei. Hän ei saa mennä tuomioistuimeen haastattelussa, vaikka hän sai sen. Tämä on esimerkki toimettomuuden rikkomisesta. Toinen vaihtoehto - kansalainen ylitti tien punaiselle valolle. Tämä on esimerkki toiminnan rikkomisesta.

Sotilashenkilöstön hallinnollinen vastuu

Yleisesti ottaen sotilaat ja muut vastaavat kansalaiset ovat täsmälleen samat lait kuin muilla. Seuraamuksia on erilaisia, joita tässä tapauksessa voidaan pitää liian tiukkina tai liian pieninä. Sotilastuomioistuin tutkii rangaistuksen, joka antaa tuomionsa kyseisestä rikoksesta, välittömästi yhdessä sotilaan kohdistuvan rangaistuksen kanssa.

Sotilashenkilöstön hallinnollinen vastuu vakiomääräisten sakkojen tai korjaavan työn sijaan merkitsee kurinpitotoimia yhdessä tai toisessa muodossa. Jos esimerkiksi muu kuin työntekijä voi tällä hetkellä päästä pois suuresta hienosta sakosta, sotilas saa useita tilauksen ulkopuolisia asuja samaan rikkomukseen. Tämä on yksinkertaisin esimerkki, sillä armeijan rangaistus mielikuvitus on aina ollut parhaimmillaan.

Ulkomaalaisille

Nykyisen lainsäädännön mukaan ulkomaalaisten kansalaisten hallinnollinen vastuu on tällä hetkellä samanlainen kuin tietyn maan asukkaille. Toisin sanoen samalle rikokselle, ceteris paribus, sekä kansalainen että ei-kansalainen saavat täsmälleen saman rangaistuksen ilman mitään alennuksia yhteen tai toiseen suuntaan.

Ainoa poikkeus tästä säännöstä on mahdollisuus hakea ulkomaalaiselle yhtä toimenpidettä, jota ei voida käyttää kansalaisen suhteen - karkottamista maasta. Kukaan ei tietenkään reagoi niin ankaria pieniä sääntöjenvastaisia ​​rikoksia vastaan, mutta jos ne ovat järjestelmällisiä tai todella vakavia, tällaista rangaistusta voidaan pitää täysin perusteltuna. On muistettava, että laki ei tee mitään hemmottelua tietämättömyyden takia.

Esimerkiksi hiljaisuuden loukkaaminen määrätyllä kellonaikalla rangaista yhtä lailla ulkomaalaiselta, kansalaisuudettomalta ja maan kansalaiselta. Mutta jos järjestelmällisessä rikkomisessa pitkällä aikavälillä kansalaiselle myönnetään suurempi rangaistus, ei-kansalainen voidaan yksinkertaisesti karkottaa maasta.

Alaikäisille

Esimerkkejä hallinnollisesta vastuusta henkilöille, jotka eivät ole vielä saavuttaneet 18-vuotiaita, ovat yleensä samanlaisia ​​kuin aikuisille. Käytännössä kaikkia käytettävissä olevia rangaistuksia voidaan käyttää, paitsi pidätystä, joka tässä tapauksessa on ehdottomasti kielletty. Käytännössä se rajoittuu useimmiten epäluottamukseen tai erityisen vakavissa tapauksissa sakon määräämiseen. Yleensä alaikäisellä kansalaisella on itsenäinen tulonlähde, mutta jos sitä ei ole, rikkojan vanhemmat joutuvat maksamaan rahat.

Hallinnollisen vastuun merkkejä näissä tapauksissa ovat samat, mutta loput seuraamuksista sovelletaan hyvin harvoin ja liittyvät jo hyvin merkittäviin tapauksiin tai tilanteisiin, joissa rikkomukset tapahtuvat järjestelmällisesti, ja alaikäinen kieltäytyy tietoisesti noudattamasta lakia. Esimerkiksi jos 17-vuotiaana oleva henkilö rikkoo yleisen järjestyksen sääntöjä kerran, hän voi saada varoituksen. Mutta jos jonkin ajan kuluttua hän joutuu jälleen samanlaisiin laittomiin toimiin, niin todennäköisimmin sakko määrätään. Muut rikkomukset voivat jo johtaa korjaustyöhön ja vastaaviin ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Äänetila

Monet joutuivat kohtaamaan sellaisen ongelman, että on mahdotonta nukahtaa äänekkäiden itkien, musiikin ja muiden ihmisten samankaltaisten toimien vuoksi. Tämä kaikki luokitellaan hiljaisuuden rikkomiseksi ja se on myös hallinnollista rikkomusta. Eri alueilla on erilaisia ​​sääntöjä, mutta yleensä kello 23: sta 7: een saakka jokainen, riippumatta siitä, onko se laillista vai fyysistä, on velvollinen pysymään hiljaisena eikä häiritse muita. Joillakin alueilla tai paikkakunnilla tämä ajanjakso voi poiketa hieman ja myös melua vaikuttavat tekijät. Jossakin on kielletty autosignaalit ja toisessa paikassa - lemmikkieläinten kovilla äänillä. Paremman navigoinnin mahdollistamiseksi on tutkittava nykyisen alueen yöajan kohinaa koskevia vaatimuksia.

Tällaisissa tapauksissa hallinnollisten seuraamusten pääasialliset tyypit rajoittuvat useimmiten sakkoihin, mutta niiden koko voi vaihdella suuresti alueittain ja melun lähde, tunkeilijan tyyppi ja niin edelleen. Esimerkiksi, jos ääni tekee nauhurin - voit päästä eroon maksusta 2, 5 tuhatta ruplaa. Mutta korjaustöiden on maksettava 5 000 ruplaa. Lisäksi oikeussubjektien osalta nämä määrät ovat paljon suuremmat: 25 ja 250 tuhatta.

Rangaistus tupakoinnista

Useimmat tupakoitsijat kohtaavat jo tavalla tai toisella tupakointikieltoa julkisilla paikoilla. Jotkut tukevat tätä, jotkut eivät, mutta yleisesti ottaen rangaistus tupakoinnista määrätään sekä suoraan rikoksentekijälle että henkilölle, joka ymmärrettävässä muodossa ei osoittanut kiellon tosiseikkaa alueella. Ja tupakoitsijan itsensä osalta sakko ei ole liian suuri, mutta jos käy ilmi, että kiellon merkkejä ei ollut, niin määrätyn alueen omistajan rangaistus on paljon merkittävämpi.

Esimerkiksi kansalaisen, joka ei tupakoi sitä, missä sen pitäisi olla, on maksettava 500–3000 ruplaa, riippuen monista tekijöistä, mukaan lukien rikkomispaikka, ja esimerkki nuoremmasta sukupolvesta ja niin edelleen. Mutta oikeushenkilö, joka ei ole ripustanut vastaavia varoituksia, sakotetaan jo 30 - 90 000 ruplaan, mikä on paljon vakavampi. Tupakointi leikkikentällä on vakavampaa kuin muualla, ja yrittää opettaa lapsia tupakoimaan on vielä tiukempi. Varsinkin jos vanhemmat tekevät sen. Niille, jotka myyvät tupakkatuotteita alaikäisille, harkitaan erillistä rangaistusta, mikä edistää lasten tupakointia.

Sääntöjen noudattamatta jättäminen

Yleisen järjestyksen säännöt ovat pohjimmiltaan kaikki yhteiskunnassa. Jokaisen henkilön toimintaa tarkastellaan asiaa koskevien sääntöjen noudattamisen kannalta. Näistä on useimmiten 5 pääryhmää rikkomuksista.

Ensimmäinen näistä laittomista teoista on tupakointi. Riippuvuuden salliminen on sallittua vain kotona ja erityisalueilla. Teoriassa laki merkitsee mahdollisuutta tupakoida etäisyydellä tungosta paikoista, sisäänkäynnistä yhteisille alueille ja niin edelleen. Käytännössä sinun täytyy mennä ulos kaupungista etsimään tällainen etäinen paikka.

Pikku huliganismia pidetään toisena yleisimpänä rikkomuksena, jolle määrätään hallinnollinen seuraamus. Erityisesti ottaen huomioon, että se sisältää myös sotkuuden käytön, joka kuulostaa hyvin usein ja ehdottomasti kaikkialla.

Kolmas ja jo vakavampi yleisen järjestyksen rikkominen - alkoholijuomien juominen. Ja jos itse asiassa sinun on maksettava noin 1 000 ruplaa sakkoa, niin täällä on juopunut kadulla hieno on jo hieman enemmän - noin 1, 5 tuhatta ruplaa.

Seuraavaksi vakavuus on huumeiden ja muiden vastaavien aineiden käyttö. On jo noin 5 000 ruplaa sakkoa, ja tällainen ulkomaalainen voi potkia ulos maasta.

Vakavin rikkomus on organisaatio ilman asianomaisten joukkotapahtumien elinten lupaa. Alle 25 tuhatta ei tehdä, ja joissakin tapauksissa voidaan soveltaa muunlaisia ​​rangaistuksia, kuten pidätystä tai korjaavaa työtä.

Yhteenveto

Yleisesti ottaen esimerkkejä hallinnollisesta vastuusta ovat intuitiivisesti ehdottomasti kaikki enemmän tai vähemmän riittävät kansalaiset. Jos käyttäytyy normaalisti, älä tee melua, älä häiritse muita, älä juo, älä tupakoi ja varsinkaan älä käytä huumeita, niin lainvalvontaviranomaisille ei tule kysymyksiä yhdelle henkilölle. On huomattava, että kaikista rikkomisista tupakointi on kiistanalainen, ja se on vähemmän todennäköisesti vastuussa siitä vain silloin, kun voidaan taata syyllisyys. Mutta kaikilla muilla rikkomustyypeillä saatat hyvin todennäköisesti sanoa hyvästit melko paljon varoja, omaa omaisuuttasi tai jopa jonkin aikaa valtion hyväksi.

arrow